Nika

Nika je žensko ime.
Ime Nika običajno uporabljajo naslednji jeziki: hrvaški.

Podobna/sorodna imena

Podobna in/ali sorodna imena imenu Nika: Nace, Nejc, Nik, Niko

Seznam priimkov

Kliknite na črko za prikaz kombinacije imen Nika in priimkov ki se začnejo na izbrano črko.

Statistika pregledov

Ime Nika je na teh spletnih stranmi pregledano skupa 105779 krat. Po priljubljenosti se to ime nahaja na 52. poziciji in je iskano z 0.341% poizvedb.

Izvedene besede

Z uporabo znakov iz imen Nika mogoče je sestaviti naslednje besede:
aki, ani, ina, inak, inka, kan, kin, kina, nak, nika.
Skupno sestavljeno 10 beseda(besed). Najdaljša beseda (ali ena od najdaljših) je inak in je sestavljena od 4 znakov.

Numerologija imen

Nika je sestavljena od naslednjih črk in pripadajočih numeroloških vrednosti:
n (5), i (1), k (2), a (1)
5 + 1 + 2 + 1 = 9
9 = 9

Numerološka številka je: 9.

Devetka je‭ ‬številka rojenih učiteljev.‭ ‬Je zelo tolerantna,‭ ‬malce nepraktična ampak zelo prilagodljiva in sočutna.‭

Pozitivne lastnosti Devetke so humanitarnost,‭ ‬aktivnost in odločnost da bo poboljšala svet.‭ ‬Ko pa njena lastnost pokaže svojo slabo stran se to izraža kot slaba volja,‭ ‬nemir,‭ ‬tudi v redkih primerih kot nasilništvo do ljudi in tudi ustvarjanje neprijetnih scen.‭

Devetke so zelo predane in pripravljene izpolniti vsako partnerjevo zahtevo.‭ ‬Velikokrat tudi preveč‭ ‬dovolijo in se‭ ‬jim okolje smeje.‭ ‬Svojo ljubezen do partnerja pokažejo tako da mu poskušajo pomagati v raznih problemih in tedaj prevzamejo njihovo breme na sebe.‭ ‬Če pa navidezno skromno Devetko izzivate se ona transformira v‭ '‬hudega psa‭' ‬in lahko eksplodira kot vulkan.‭ ‬V takšnih primerih je za partnerja najboljše,‭ ‬da se ohrani na varni razdalji.‭

Najbolj se razume in ujema z‭ ‬številkami‭ ‬3,‭ ‬5,‭ ‬6‭ ‬in‭ ‬8.

Statistika imen

Ime Nika sestavljeno je iz 4 črk in 4 znakov. Od vseh črk njih 2 so samoglasnici, medtem ko 2 soglasnikov kaj se izkaže da je sestavljeno od 50% samoglasnikov in 50% soglasnikov.
V tem imenu 2 znakov je na tipkovnici pod dosegu prstov v sredini tipkovnice, in to ime z uporabo računalne tipkovnicu je lahko napisano z 4 točk (manjše število točk je boljše/hitrejše).

Tarot karte

Številke in pomeni tarot kart za vsako črko Nika. Preberite podrobni opis, pojasnilo in pomen vsake črke:
NIKA - pretvorba v črke brez posebnih znakov:
NIKA

Črka N
Zaporedna številka karte:14
Tarot karta:Zmernost‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬zdravilec,‭ ‬moder,‭ ‬prebrisan,‭ ‬spreten
Črka I
Zaporedna številka karte:9
Tarot karta:Puščavnik‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬nezavisten,‭ ‬raziskovalnega duha,‭ ‬inteligenten,‭ ‬skromen,‭ ‬moder
Črka K
Zaporedna številka karte:11
Tarot karta:Pravica‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬karizmatičen,‭ ‬hiter,‭ ‬vodja,‭ ‬odločen
Črka A
Zaporedna številka karte:1
Tarot karta:Čarovnik‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬kreativen,‭ ‬podjeten,‭ ‬inventiven,‭ ‬intuitiven