Edita

Edita je žensko ime.
Ime Edita običajno uporabljajo naslednji jeziki: češki, hrvaški, litvanski, slovaški.

Podobna/sorodna imena

Podobna in/ali sorodna imena imenu Edita: Edi

Seznam priimkov

Kliknite na črko za prikaz kombinacije imen Edita in priimkov ki se začnejo na izbrano črko.

Statistika pregledov

Ime Edita je na teh spletnih stranmi pregledano skupa 38844 krat. Po priljubljenosti se to ime nahaja na 281. poziciji in je iskano z 0.168% poizvedb.

Izvedene besede

Z uporabo znakov iz imen Edita mogoče je sestaviti naslednje besede:
aed, ate, ati, dai, dat, dati, deti, dia, dieta, dita, eia, eta, eti, etida, ida, ide, tadi, tea, teda, tedi.
Skupno sestavljeno 20 beseda(besed). Najdaljša beseda (ali ena od najdaljših) je dieta in je sestavljena od 5 znakov.

Numerologija imen

Edita je sestavljena od naslednjih črk in pripadajočih numeroloških vrednosti:
e (5), d (4), i (1), t (4), a (1)
5 + 4 + 1 + 4 + 1 = 15
1 + 5 = 6

Numerološka številka je: 6.

Šestka obožuje mir,‭ ‬obstojnost in harmonijo.‭ ‬Njen planet je Venera.‭

Vsaka oseba lahko razvija pozitivne in tudi negativne lastnosti.‭ ‬Pozitivne lastnosti ki označujejo‭ ‬Šestko so sočutje,‭ ‬predanost,‭ ‬občutek za družino,‭ ‬mir in domačo atmosfero.‭ ‬Če pa se kadarkoli pojavijo njene negativne lastnosti se pokažejo kot površne,‭ ‬ljubosumne in/ali posesivost.‭

Šestka nima rada prepirjanja in bo zato naredila vse da v ljubezenskem odnosu prav to prepreči in tako ohrani mir in harmonijo.‭ ‬Zelo je navezana na dom in družino katerim je popolnoma predana in zvesta.‭ ‬V redkih primerih se lahko zgodi da ta njena predanost miru in harmoniji gre predaleč.‭ ‬Takrat pa njena osebnost in ljubezen do partnerja lahko zgine in postane rezervirana in ljubosumna.‭

Ujema se z‭ ‬številkami‭ ‬3,‭ ‬5‭ ‬in‭ ‬9.

Statistika imen

Ime Edita sestavljeno je iz 5 črk in 5 znakov. Od vseh črk njih 3 so samoglasnici, medtem ko 2 soglasnikov kaj se izkaže da je sestavljeno od 60% samoglasnikov in 40% soglasnikov.
V tem imenu 2 znakov je na tipkovnici pod dosegu prstov v sredini tipkovnice, in to ime z uporabo računalne tipkovnicu je lahko napisano z 6 točk (manjše število točk je boljše/hitrejše).

Tarot karte

Številke in pomeni tarot kart za vsako črko Edita. Preberite podrobni opis, pojasnilo in pomen vsake črke:
EDITA - pretvorba v črke brez posebnih znakov:
EDITA

Črka E
Zaporedna številka karte:5
Tarot karta:Papež‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬moder,‭ ‬prepreden,‭ ‬iznajdljiv,‭ ‬drzen,‭ ‬društven
Črka D
Zaporedna številka karte:4
Tarot karta:Cesar‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬odločen,‭ ‬uporen,‭ ‬samoobvladovan,‭ ‬discipliniran,‭ ‬idealist
Črka I
Zaporedna številka karte:9
Tarot karta:Puščavnik‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬nezavisten,‭ ‬raziskovalnega duha,‭ ‬inteligenten,‭ ‬skromen,‭ ‬moder
Črka T
Zaporedna številka karte:20
Tarot karta:Prenova‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬trden,‭ ‬uporen,‭ ‬zahteven,‭ ‬močen
Črka A
Zaporedna številka karte:1
Tarot karta:Čarovnik‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬kreativen,‭ ‬podjeten,‭ ‬inventiven,‭ ‬intuitiven