Teodor Tomažinčič

Podrobna analiza, opis in vse o imenu Teodor in priimku Tomažinčič.

Teodor je moško ime.
Ime Teodor običajno uporabljajo naslednji jeziki: bolgarski, češki, danski, hrvaški, madžarski, makedonski, makedonski, norveški, poljski, romunski, slovaški, srbski, švedski.

Podobna/sorodna imena

Podobna in/ali sorodna imena imenu Teodor: -
Podobni in/ali sorodni priimki priimku Tomažinčič: Titan, Toman, Tomanič, Tomašič, Tomažin, Tome, Tomič, Tomše, Tomšič, Tončič, Tuma

Statistika pregledov

Ime Teodor je na teh spletnih stranmi pregledano skupa 31842 krat. Po priljubljenosti se to ime nahaja na 335. poziciji in je iskano z 0.131% poizvedb. Priimek Tomažinčič je na teh spletnih straneh pregledan skupaj 8875 krat. Po številki pregledov ta priimek zavzema 1121. mesto in je iskan z 0.035% poizvedb.

Izvedene besede

Z uporabo znakov iz imen in priimkov Teodor Tomažinčič mogoče je sestaviti naslednje besede:
adeno, adenom, adermin, adičen, admonitor, adro, aed, aerodin, aerotim, aion, air, amd, amen, amero, ametrin, ami, amid, amiden, amidin, amido, amidžič, amin, amitotičen, amniot, amon, amonit, amono, amor, amoret, amrt, ane, aneroid, ani, anime, animir, ano, anortit, ante, anti, antidot, antimit, antimoder, antirdeč, antiriot, antižid, anto, aoid, aorten, aortin, ardit, arem, aren, ariden, aritmičen, armenid, armin, arni, arnož, aroiden, art, aržet, ate, atemi, atermon, aterom, ati, atičen, atmičen, atom, atomen, atomičen, atomično, ažer, ažio, ažioter, čač, čad, čade, čaden, čadeti, čadež, čadin, čaditi, čador, čam, čamer, čan, čančito, čant, čao, čar, čaren, čari, čarom, čat, čatež, čati, čear, čeča, čečniti, čeda, čedar, čedi, čedič, čediti, čedno, čedo, čedra, čedron, čemaž, čemž, čemža, čena, čenč, čenča, čenčar, čenčariti, čenčati, čenčiti, čenda, čentrati, čer, čera, čeri, čerin, čerina, čermož, černa, černat, černid, čet, četa, četar, četariti, četi, četin, četoma, četrt, četrti, četrtič, četrtin, četrtina, čežaniti, čežin, čežinati, čežiti, čič, čiča, čičar, čičati, čičer, čiči, čid, čidi, čido, čim, čimaron, čimž, čimža, čimžati, čimžen, čimži, čin, čina, činča, činčar, čindrati, čino, činoma, činž, činža, čir, čiram, čiren, čiri, čirič, čirin, čiro, čita, čitan, čitati, čiten, čito, čitra, čiž, čižem, čižma, čižman, čižmar, čmar, čmažiti, čoča, čočar, čomorad, čora, čorati, čorna, čort, čorta, čorten, čota, čotati, čoti, čotnati, čožot, črča, črčati, čreda, čredin, črediti, čredoma, čremž, čremža, čren, čret, čreta, čretina, čri, čričati, črm, črmaž, črn, črnač, črne, črneč, črneti, črniti, črnota, črt, črta, črtač, črtan, črtati, črteč, črten, črteti, črtež, črtičen, črtiti, čteti, čtiti, dačen, dai, daimon, dam, damin, dan, dano, danoč, dao, dar, dare, dari, darii, dariten, dariti, dat, dati, datiren, dči, dečič, dečman, dem, demant, demanti, demio, demitan, demižon, demon, demončič, demontirati, demot, den, denar, denarčič, denarič, denim, deno, denotat, denotirati, denta, deoo, dera, derač, deran, derič, deriti, derma, deroč, deročina, derom, detant, deti, detič, detomor, detonator, detonirati, detrit, dež, deža, dežič, dežiti, dežma, dežman, dežmati, dežnat, dia, diamin, diamino, diamonit, dianit, diaroičen, diatom, diatomen, diatomit, dičen, diči, dien, diera, dieta, dim, dima, dimač, dime, dimen, dimer, dimet, dimetoat, dimič, dimičen, dimina, dimnat, din, dina, dinam, dinamit, dinamo, dinar, dinarič, dine, dinitrat, dinitro, dino, dinom, dionea, dioramičen, diorit, dioriten, dir, dirati, dira, diri, diroma, dita, ditam, ditan, diti, ditia, ditio, ditionat, diton, diža, diže, dižen, dižma, dniti, dno, doč, dočer, dočim, dočitati, doina, doiti, dom, doma, domač, domačen, domačin, domačiti, domačno, domar, domariti, domčar, domen, domena, domeniti, domeriti, domet, dometati, domin, domina, dominar, dominat, dominator, dominie, domino, domitor, domneti, domo, domontirati, domotožen, domra, don, dona, donarit, donator, doneč, doneti, donirati, donor, dont, doo, doorati, dor, dora, doramen, dorat, doreči, dori, doriti, doročen, doromati, dota, dotar, doteči, dotičen, dotičnež, dotični, dotiran, dotirati, dotoč, dotočen, dotočiti, dotožiti, dotreti, dotržiti, dož, dožareti, dožen, doženiti, dožeti, dožiti, dra, drač, dračiti, dram, dramen, dramiti, drat, draten, draž, draže, dražeč, dražen, dražiti, drča, drčat, drčati, drčen, drčiti, drčniti, drem, drema, dremač, dremati, dremniti, dremota, dren, drenat, drenažiti, drenč, dreta, dreti, dretin, dreža, drežati, dri, driča, dričati, dričen, drim, drin, drina, drm, drma, drman, drmati, drmež, drmiti, drn, drnat, drnčati, drneti, drnič, dro, dročiti, drom, dromona, dront, drot, drotati, droten, drož, droža, drože, drožen, droži, drožič, drožiti, drt, drtina, drža, držač, držan, držati, držeč, držen, držin, držina, džain, džan, džati, džeiran, džem, džemat, džet, džin, džina, džine, džiren, džoma, džon, edin, edini, edinič, edinit, edino, edirati, editor, ednoč, eia, emdži, emir, emirat, emitiran, emitor, emodin, enačiti, enim, enoč, enota, enotiti, eon, era, eriman, erot, erotoman, eta, etamin, etan, etat, eti, etičar, etida, etimon, etin, etmoid, etno, etnotrio, eto, iatren, ida, ide, idem, ideorit, idina, idiom, idiomat, idiot, idoč, idriot, idro, imaret, imaž, ime, imenit, imer, imetar, imeti, imič, imid, imiden, imidž, imin, imino, imitat, imitaten, imitator, imra, imrad, ina, inače, inam, inat, inča, inč, inda, indi, indra, indri, iner, ini, ino, inoča, inod, int, inter, interim, intima, intimo, intra, intro, introt, ion, ionomer, ira, irade, irati, irato, ire, irida, iritant, iron, irt, irta, item, iti, iža, ižen, mač, mače, mačoiden, mačoidno, madež, madežiti, maditi, madoner, madron, maior, maitre, man, mandi, manež, mani, manit, manti, mao, maorid, mar, marčen, mardi, maren, mari, marin, marino, marno, marod, maroden, maron, maroni, maronit, marožič, martin, martini, martiten, maržen, mat, mate, maten, mater, materin, materiti, mati, matičen, matičin, mator, matoren, matoro, matričen, mattone, meč, meča, mečar, mečat, mečati, mečina, mečiti, mečta, med, meda, medar, medariti, median, mediator, medič, medičar, medičina, medina, medio, meditant, meditator, mediti, meditiran, mednat, medo, medotoč, medton, medžanr, meidži, meionit, mena, menati, menažiti, menda, mendat, mendrač, mendrati, meni, menič, meničar, meniti, meno, menora, menorit, menta, mentirati, mentor, mer, mera, merčin, merda, merična, meridia, meridian, meridon, merina, merino, meriti, met, meta, metač, metadin, metadon, metadrin, metan, metati, meti, metič, metin, metina, metirati, metniti, metoda, metodičar, metodin, metro, metron, meža, mežati, mežiti, mežnar, mežnarčiti, mežnariti, mežon, mičen, mid, midi, mina, minaret, minati, mind, minder, miner, mini, miniar, miniator, minioder, minor, minorat, minorit, minoriteta, mint, mio, mion, mir, mira, mired, miren, miria, miriadno, mirin, mirnat, mirnež, mirnoča, mirnota, mirta, mirten, mirtin, mit, mita, mitar, mitati, miten, miti, mitičen, mitin, mitničar, mito, mitotičen, mitra, mitraičen, mitričen, mižati, mna, množ, množiti, moa, moare, moč, moča, močad, močaden, močan, močati, močen, močer, močerad, močeraditi, močeran, močeron, moči, močina, močir, močiren, močiti, močnat, močneti, mod, moda, modat, moden, moder, moderato, moderna, modernič, modič, moditen, modo, modreti, modrež, modrin, modrina, modriti, modriž, modron, moidor, moira, moire, mon, mona, monat, mond, mone, moner, monera, moneta, monieta, monitor, mono, monoid, monotrat, monta, montažer, monte, monter, monteriti, montirati, mor, mora, moran, morat, morati, moraton, morče, morči, morčina, morda, mordent, mordon, moren, morena, morendo, morenita, moreta, morež, morič, morin, morina, morinat, morion, moritat, moritaten, moriti, moro, moron, mort, morti, morto, mot, motač, motati, moten, motent, motet, moteta, motež, motič, motičen, motina, motiti, motneti, motniti, motno, motnordeč, motnožareč, motor, motoren, motoričen, motoriti, motorožen, motorožiti, moto, motrič, motriti, motto, mož, možačiti, možad, možar, možariti, možat, možd, može, možeč, možen, moži, možič, možina, možiten, možnar, možnariti, možno, mrače, mračen, mračiti, mračnež, mrč, mrča, mrčad, mrčati, mrčen, mrčina, mrčiti, mrčnat, mrd, mrda, mrdač, mrdati, mrdniti, mrdž, mrena, mrenič, mreniti, mreti, mreža, mrežati, mrežin, mrežiti, mrežnat, mrndati, mrož, mrt, mržen, nač, načediti, načeti, načmeriti, načrt, nad, nader, nadeti, nadime, nadir, naditi, nadmeti, nadmoč, nadmož, nadoče, nadomet, nadreti, naimre, naiti, nam, namediti, namer, nameriti, namet, nameti, namočiti, namodriti, namoriti, namožiti, namrčiti, namrditi, namreč, namrežiti, naodeti, naorožiti, nardečiti, nareči, nared, narediti, naret, nareti, nariti, narito, naroč, naroče, naročiti, narod, narodič, naroditi, nart, nat, nateči, nati, natič, natit, nato, natočiti, natožiti, natreti, natržiti, naždeti, nažeti, nažreti, neča, ned, nedar, nedomač, nedožit, nedra, nedro, nedžima, neidoč, neimar, neimidž, nem, nemar, nematod, nemčad, nemčariti, nemčiti, nemir, nemiti, nemoč, nemoči, nemota, nemož, nemožat, neo, neočit, neodim, neodrt, neotrt, nerad, nerado, nerd, nerod, neroda, net, netart, netat, netič, netiti, neto, netrd, neža, nežid, nežiti, nič, niče, ničeč, niči, ničič, ničti, nid, nimar, nimer, nimra, nimrod, nirat, nit, nitati, niti, nitrat, nitrid, nitrit, nitro, niža, nižati, niže, noa, noč, nočiti, noem, noema, noir, nom, noma, nomad, nomotet, nooo, nor, nora, norče, nord, nore, noreč, noreti, norit, noriti, norma, not, nota, notar, notariti, notat, noter, noteti, notičar, notirati, notra, notre, notri, nož, noža, nožar, nožat, nožič, nožiti, oča, očaditi, očar, očaren, oče, očediti, očen, očenčati, očetamor, očetina, očetomor, oči, očim, očin, očina, očit, očitar, očitati, očiten, očitnoda, očman, očo, očotati, očrn, očrneti, očrniti, očrt, očrtati, očrten, očrtiti, oda, odamiti, odčitati, odčotati, odčrčati, odčrtan, odčrtati, odenariti, odeniti, odeon, oder, odeti, odičar, odičen, odimen, odirač, odirati, oditi, odmariti, odmena, odmeniti, odmera, odmeriti, odmet, odmetač, odmetan, odmetati, odmeti, odmičen, odmirati, odmiti, odmižati, odmočiti, odmontirati, odmor, odmoriti, odmotati, odmotiti, odmožiti, odmreti, odmrt, odnaročiti, odnemariti, odnemčiti, odnožiti, odor, odora, odorati, odra, odrati, odreči, odreti, odrič, odrina, odritati, odročen, odročiti, odromati, odrotiti, odrten, odrtina, održati, odteči, odtemniti, odtenčiti, odteniti, odterati, odteti, odtežiti, odtirati, odtoč, odtočen, odtočina, odtočiti, odtrniti, odtržen, odžar, odžarčiti, odžareti, odženiti, odžet, odžeti, odžirati, odžiti, odžreti, odžrt, oer, oma, omačen, omačiti, omadežiti, omaditi, oman, omar, omaren, omarič, omaričen, omarožiti, omečiti, omediti, omen, omena, omeniti, oment, omeriti, omerta, omet, ometač, ometati, ometi, ometina, omežiti, omi, omičen, ominati, omine, omiti, omitrati, omočati, omoči, omočiti, omočniti, omodreti, omodriti, omot, omota, omotati, omoten, omotičen, omotiti, omotniti, omračiti, omrdati, omrdniti, omreniti, omreti, omrežati, omrežiti, ona, onda, onde, ondi, one, oneida, onemiti, onemoči, oni, ono, onod, onožiti, ontario, ooid, ooo, ora, orač, oradin, oramen, oran, oraneti, oraniti, orant, oranž, oraten, orati, orda, ordečiti, orden, ordeti, ordinati, orditi, ordo, orem, oren, orenda, oridža, orient, oriti, orm, orna, ornat, oročati, oročiti, oroden, oroman, oronim, orotat, orožati, orožen, orožiti, ort, ortičen, ortit, ortodont, ortotičen, otar, otčina, oteči, otemati, otemniti, oteniti, oterač, oteti, otežati, otežčati, otežiti, oti, otiater, otič, otimač, otimati, otirač, otirati, otiti, otmen, otmičar, otmina, otoč, otočan, otočati, otočen, otoči, otočič, otočina, otočiti, otočnat, otodi, otoman, oton, otor, otore, otorina, otoriti, otožen, otožiti, otrden, otrdeti, otrdina, otrditi, otrdniti, otre, otreniti, otreti, otri, otrmiti, otrniti, otročad, otroče, otročen, otročič, otročin, otrt, otto, ožar, ožarčen, ožarčiti, ožareti, ožariti, ožati, ožeč, ožem, ožemati, ožemčič, ožen, ožeti, ožičen, ožidati, ožina, ožirati, ožiti, ožmeriti, ožmeti, ožnorati, ožreti, rače, račen, račič, račiti, rad, radi, radič, radio, radion, raditi, rado, radon, raid, rame, ramen, rameno, ramičen, ramin, ran, ranč, rand, rande, randi, raniti, rano, rat, raten, ratiči, ratin, ratine, ratio, ratit, raž, ražen, ražon, rdeč, rdečič, rdečin, rdečina, rdečiti, rdečman, rdeti, rditi, rdža, reč, reči, rečin, rečina, rečnat, red, reda, redat, redati, redčina, redčiti, redin, redina, rediti, redom, redoma, redon, rem, rema, remati, remi, remont, remonta, rena, renč, renčač, renčati, renda, rendati, reno, renta, rentač, rentačiti, reo, reon, ret, reta, retati, retina, retinoid, retiti, rež, reža, režati, režim, režniti, riča, ričati, ričet, ričot, rida, ridati, ridi, rido, ridž, ridža, ridžan, rima, rimač, rimati, rin, rind, rinež, rino, rio, rit, rita, ritati, ritem, riten, riti, ritidoma, ritina, ritmičen, ritna, riton, riž, riža, rižati, rižen, rižnat, rižon, rižot, rižota, rman, rmena, rniti, roč, roča, ročat, ročen, ročičen, ročin, ročnat, ročnoma, rod, roda, rodamin, roden, rodeo, rodin, rodina, roditi, rodom, rodonit, rom, roma, roman, romančič, romati, romet, romoniti, ron, rona, rončič, rond, ronda, rondo, roniti, ront, rot, rota, rotan, roten, rotiti, rotman, rotomat, roton, rotonda, rotta, rož, roža, rožan, rožen, rožič, rožičen, rožin, rožiti, rožnat, rtač, rten, rtič, rtičen, rtiči, rtina, ržen, tači, tadi, taiči, tam, tame, tami, tamo, tamor, tan, tanči, tandem, taniti, tante, tanto, tantre, tao, tarčen, tarčin, taren, tari, tarni, taro, taročen, taročič, tarot, tat, tati, tatič, tatičin, tatin, tažiti, tea, team, teč, teči, tečina, tečnariti, teda, tedi, tedion, tein, tem, tema, temat, temina, temiti, temničar, temniti, temnota, temon, temota, ten, tenarit, tendirati, tenirati, teniti, tenor, tenorit, tenotom, teor, ter, tera, terač, teran, terati, teratom, terč, terin, terina, teriodon, teriodont, terma, termin, termit, termon, terna, terom, tet, teta, tetan, tetič, tetičič, tetična, tetičnič, tetidin, tetin, tetina, tetra, tetramin, tetraon, tetroda, tetron, teža, težačiti, težati, težina, težiti, tiamin, tič, tiča, tičar, tičati, tičen, tičina, tična, tidirom, tidom, tidram, tidrom, tienda, tienta, tim, tima, timar, time, timer, timičen, timin, timon, tin, tina, tinam, tinta, tintar, tinteroč, tintež, tintor, tintožer, tir, tiradi, tiramin, tiran, tiranomeč, tirant, tirati, tiražen, tiren, tiri, tirič, tiridam, tirina, tirna, tiro, tiroiden, tirt, titan, titer, titom, toč, toča, točar, točariti, točen, toči, točin, točina, točiti, točnat, tod, toda, todi, tom, toman, tomaž, tomažin, toment, tomi, tomorin, ton, tona, tončič, tond, tonem, toner, tonera, toneti, tonirati, toniti, tono, tonota, toom, tor, tora, toražen, tore, tored, toren, torent, toričen, toričina, torit, toriti, tori, tornado, tornat, toroid, toroiden, toron, torta, torten, tortin, torton, tot, totam, totem, toti, tožariti, tožen, tožiti, tra, trač, tračen, tračič, trade, tradent, tram, trame, tramet, tramič, tramičen, tramiti, tramonto, tran, trat, traten, tražiti, trčati, trčiti, trčniti, trd, trde, trden, trdeti, trdež, trdič, trdin, trdina, trditi, trdnota, trdoča, trdota, trdoten, trdožičen, trdožičnat, trdožimen, treči, trem, trema, trematod, tren, trenč, trenča, trend, trenda, treniti, trenta, treti, tretma, tretman, tri, triaden, triadičen, triatomen, triažen, trident, tridomen, trim, trimati, trimo, trimož, trinom, trio, trioda, trioden, triodion, trit, tritočen, tritoma, triton, trižičen, trm, trma, trmač, trmačiti, trmati, trmen, trmeti, trmež, trmiti, trn, trnač, trnat, trnež, trnič, trnit, trniti, trno, troatomen, tročiti, trod, trodomen, troedin, troimen, tron, trot, trota, troten, trožičen, trta, trten, trtičen, trtin, trtina, trtna, tržan, tržen, tržič, tržičan, tržina, tržiti, žad, žadeit, žaden, žamet, žametiti, žamor, žanr, žar, žarčen, žarčič, žarčiti, žardin, žaren, žareti, žariti, žaromet, žarometiti, ždeč, ždeti, ždič, žema, žemati, žena, ženčad, žendar, ženir, žer, žet, žeti, žeton, žičan, žičar, žičen, žičnat, žičničar, žid, žida, židan, židčič, židič, žima, žimar, žimen, žimnat, žimničar, žin, žina, žindati, žir, žira, žirant, žiren, žiro, žironda, žitar, žiten, žiti, žitnat, žitničar, žito, žitodaren, žitoroden, žmati, žmeča, žmerda, žmeriti, žmeti, žmira, žmireti, žnedra, žnedrati, žnidar, žnidarič, žnidrati, žnirati, žnoder, žnodrati, žnora, žnorati, žonta, žorč, žota, žrčina, žrd, žrdati, žrditi, žreti, žrid, žrna, žrnati, žrne, žrniti, žrod, žrten.
Skupno sestavljeno 2068 beseda(besed). Najdaljša beseda (ali ena od najdaljših) je demontirati in je sestavljena od 11 znakov.

Numerologija imen in priimkov

Teodor Tomažinčič je sestavljena od naslednjih črk in pripadajočih numeroloških vrednosti:
t (4), e (5), o (7), d (4), o (7), r (2), t (4), o (7), m (4), a (1), ž (7), i (1), n (5), č (3), i (1), č (3)
4 + 5 + 7 + 4 + 7 + 2 + 4 + 7 + 4 + 1 + 7 + 1 + 5 + 3 + 1 + 3 = 65
6 + 5 = 11
1 + 1 = 2

Numerološka številka je: 2.

Osebe v znaku‭ ‬številke dve so zelo dobri mirovni posredniki ki si večno‭ ‬želijo harmonične odnose.‭ ‬Številki dve odgovarja nežnost,‭ ‬pozornost in občutljivost.‭ ‬Z‭ ‬številko dve vlada planet Luna.

Pozitivne osebine dvojke so toplota,‭ ‬umirjenost,‭ ‬občutljivost in diplomatski pristop k reševanju problemov.‭ V primirih ki njena osebnost pokaže svoje slabe lastnosti se to izraža kot nesamostalnost in prevelika predanost bližnji osebi,‭ ‬manipulacija,‭ ‬igranje‭ ‬žrtve,‭ ‬maščevanje in lahko tudi krivijo druge za vse.‭

V ljubezni se dvojke trudijo narediti vse,‭ ‬kar je v njihovi mogočnosti da bi ohranile ugoden in skladen odnos s svojim partnerjom.‭ ‬Za svojo drugo polovico‭ ‬imajo vedno‭ ‬pripravljeno sigurno in emocionalno zavetišče.‭
Najbolj se ujema s‭ ‬številkama‭ ‬1‭ ‬in‭ ‬7

Statistika imen in priimkov

Ime in priimek Teodor Tomažinčič sestavljeno je iz 16 črk in 16 znakov. Od vseh črk njih 7 so samoglasnici, medtem ko 9 soglasnikov kaj se izkaže da je sestavljeno od 44% samoglasnikov in 56% soglasnikov.
V tem imenu 4 znakov je na tipkovnici pod dosegu prstov v sredini tipkovnice, in to ime in priimek z uporabo računalne tipkovnicu je lahko napisano z 25 točk (manjše število točk je boljše/hitrejše).

Tarot karte

Številke in pomeni tarot kart za vsako črko Teodor Tomažinčič. Preberite podrobni opis, pojasnilo in pomen vsake črke:
TEODOR TOMAŽINČIČ - pretvorba v črke brez posebnih znakov:
TEODOR TOMAZINCIC

Črka T
Zaporedna številka karte:20
Tarot karta:Prenova‭
Jakost:2 (broj ponavljanj)
‬trden,‭ ‬uporen,‭ ‬zahteven,‭ ‬močen
Črka E
Zaporedna številka karte:5
Tarot karta:Papež‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬moder,‭ ‬prepreden,‭ ‬iznajdljiv,‭ ‬drzen,‭ ‬društven
Črka O
Zaporedna številka karte:15
Tarot karta:Hudič‭
Jakost:3 (broj ponavljanj)
‬optimist,‭ ‬igralec,‭ ‬trgovec,‭ ‬lovec
Črka D
Zaporedna številka karte:4
Tarot karta:Cesar‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬odločen,‭ ‬uporen,‭ ‬samoobvladovan,‭ ‬discipliniran,‭ ‬idealist
Črka R
Zaporedna številka karte:18
Tarot karta:Luna‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬potrpežljiv,‭ ‬odločen,‭ ‬močen
Črka M
Zaporedna številka karte:13
Tarot karta:Smrt‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬ustvarjalec,‭ ‬kreator,‭ ‬graditelj
Črka A
Zaporedna številka karte:1
Tarot karta:Čarovnik‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬kreativen,‭ ‬podjeten,‭ ‬inventiven,‭ ‬intuitiven
Črka Z
Zaporedna številka karte:26
Tarot karta:Strana palic‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬mlad,‭ ‬bister,‭ ‬energičen,‭ ‬radovedni
Črka I
Zaporedna številka karte:9
Tarot karta:Puščavnik‭
Jakost:2 (broj ponavljanj)
‬nezavisten,‭ ‬raziskovalnega duha,‭ ‬inteligenten,‭ ‬skromen,‭ ‬moder
Črka N
Zaporedna številka karte:14
Tarot karta:Zmernost‭
Jakost:1 (broj ponavljanj)
‬zdravilec,‭ ‬moder,‭ ‬prebrisan,‭ ‬spreten
Črka C
Zaporedna številka karte:3
Tarot karta:Cesarica‭
Jakost:2 (broj ponavljanj)
‬potrpljiv,‭ ‬trmast,‭ ‬močen,‭ ‬nadarjen